Szünet..avagy most mi van??
2016. október 25. írta: Autizmus Live

Szünet..avagy most mi van??

Csörög a telefonom,reggel..A vonal végén egy nagyon felháborodott anyatárs az EGYMI-ből..A problémát meghallgatom,ötletem nincs,és majdnem agyvérzést kapok,hiszen a probléma az én fiamról is szól..Megígérem délután beleásom magam a problémába,nem akarok felkészületlenül írni..

A fogorvosnál is végig ezen gondolkodtam,sőt fel is tettem neki a kérdést,hogy van e gyereke,és az mekkora,és igen..Óvodás?? Jó...és mi van az őszi szünettel???

Ja hogy az nincs,amúgy ezt a főnöknőm is megerősítette,meg a délelőtt,amikor megtámasztottam az ajtófélfáját,hogy segíts legyél szíves mert .....mert ezt nem nagyon értem...

Nincs is mi értsek rajta elolvasva a törvényt,ugyanis..:

Az óvodák nyitva tartását szabályozó jogszabályi előírások

A nemzeti köznevelésiről szóló 2011, évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 19. pont szerint: a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.

Az óvoda tehát egész évben (250-252 munkanap) megszakítások nélkül nyitva tartó nevelési intézmény.

Az óvoda nyitva tartása

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. (20/2012. EMMI rendelet 12. §)

Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról az óvoda fenntartója dönt. [Nkt. 83. § (2)]

De milyen alapon? Lásd a következő jogszabályi előírásokat!

Törvény értelmében az óvodában a gyermekek finanszírozott foglalkoztatási időkerete heti 61 óra (50+11 óra). (Nkt. 6. sz. melléklet)

Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet (napi 10 óra), továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. § (3)]

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Törvény értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. [Nkt. 3. § (7)]

Az óvodát csak átépítés, tisztasági festés, vagy használhatatlanná válás esetén lehet zárva tartani!

Figyelem!

Az óvodai nevelés államilag finanszírozott időkerete (61 óra) magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges időkeretet is, ezért értelmezésünk szerint a települési önkormányzatoknak (budapesti kerületek is) az óvodába felvett gyermekek óvodai foglalkoztatását legalább a hét munkanapjain –– a munkavállaló szülők igénye alapján - reggel öt órától este tíz óráig biztosítani kell, szükség szerint akár hétvégén is.

Amennyiben a munkavállaló (esetleg beteg, vagy munkaerőképzésben részt vevő) szülők hosszabb nyitva tartási időt igényelnek, akkor az állam által finanszírozott időkeretet az önkormányzatoknak az igazgatási, szociális vagy más forrásból meg kell növelni!

Sajnos a szülők nem tudják ezeket a rendelkezéseket ezért anyagi áldozatok árán is átvállalják ezt az önkormányzati feladatot. Vagy kirúgják őket a munkahelyükről, ha később érkeznek be, vagy korábban mennek el onnan!!!

Az óvodák illegális zárva tartása az iskolai szünetekben

Gyakorlattá vált, hogy az őszi, téli, tavaszi iskolai szünetekben óvodák is zárva tartanak azzal az indokkal. hogy a szülőnek úgy is vigyáznia kell tanuló gyermekére, akkor tud vigyázni az óvodásra is. A szülők ezt el is hiszik.

Az óvodában nincs őszi, téli, tavaszi sem nyári szünet! Az óvoda zárva tartása az iskolai szünetekre való hivatkozással törvénysértés!

Ha az óvodafenntartók az iskolai szünetekre hivatkozva zárva tartják az óvodákat, akkor jogtalanul veszik fel az állami normatívát azokra a napokra, amit vissza kell fizetni a kincstárnak.!!

Forrás: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=378&v=marad&fid=132&hol=jobb

Megéri az oldalt elolvasni!!!

Ergo: Óvodában NINCS szünet,főleg nem őszi,de ahogy olvasom a cikket,egyiket sem helyes az iskolára való hivatkozással megtartani..

No de akkor most tovább fűzöm.....

Na most volt az elég,és most ha kell Ombudsman-hoz fogunk fordulni,mert rohadtul nem érdekel,a takarékosság! Hiszen a törvény az törvény és legyen az Óbudán is..

Őszi szünet EGYMI óvoda??? Őszi szünet ügyelet??? Más intézményben?????

M I   V A N ?????

Csak azért mert anyagilag úgy éri meg????

Állj....

Fogyatékossággal élő,autista gyermekekről beszélünk,akiknek az óvodai ellátó intézményét a Szakértői Bizottság Szentírásként,jelöli ki!!

dsc02862.JPG

dsc02863.JPG

dsc02864.JPG

Tehát...Felhívom mindenki figyelmét az utolsó vastagon szedett mondatra..........

Ugyanis történik éppen az a kedves kis eset kis hazánkban Óbudán,hogy a drága Intézményfenntartó,a Szellő utcai EGYMI Óvodás csoportjainak Őszi szünetben lévő ellátását,másik intézményben akarja megoldani,még pedig itt:

http://szent-miklos-iskola.webnode.hu/

A Szent Miklós Iskolában a Miklós téren Óbudán..

Nekem semmi bajom sincs az iskolával,de ez egy iskola,és bárhogy is olvasom a honlapot,nincs a profiljában,sem az alapító okiratában Óvodai gyógypedagógiai nevelés.

Tovább megyek...

Az Őszi szüneti ügyeletet,ami az óvodások számára a törvény szerint is teljességgel szabálytalan,kizárólag gyógypedagógiai asszisztensek felügyelete mellett akarják biztosítani..

Na most majdnem mondtam valamit.............bocs....

Megint tovább megyek....

AUTISTA gyerekekről beszélünk..MONDOM autistákról....Olyanokról,akiknél bajok vannak a rugalmas gondolkodással..Mi szülők nagyon örülünk,hogy végre az ellátó intézménybe beszokott,megszokta,jó helyen van..

Majd ukk mukk fukk jön a szünet,és az ukáz,hogy a rugalmatlan gondolkodó kicsi autit,mozgasd át,egy másikba..Vagy ha nem akarod akkor maradj vele otthon,mert a szünetben nem kell vinni ám...

Tehát!!! Nekem és szülőtársaimnak a Bizottság a Szellő utcai EGYMI-t jelölte ki..és ehhez jelen ragaszkodom..A Bizottság még a szünetekre sem jelölte ki a Miklós téri intézményt! Per ki sem jelölhetné az óvodás gyermeknek..Nem profil,nincs mit kijelölni..

Had kérdezzem már meg,ha az óvodában nincs őszi szünet,mert ugye törvény van rá,hogy nem lehet,akkor az őszi szünetben,az ügyeletbe,miért másik intézménybe kell mennie,és miért asszisztensek vigyáznak rá,és mi az hogy az ügyeleti idő alatt nem kapja meg a fejlesztéseit????????????

Ja hogy takarékoskodni kell,mert szegény ez a világ....

Hopp! és Hopp!

Bocsi de akármennyire is fogyatékossággal élő autista óvodás Levente fiam,vannak jogai! Van joga a különleges bánásmódhoz,van joga az óvodai ellátáshoz,abban az intézményben amit a Szakértői Bizottság kijelölt a számára.

Olyan nincs,hogy takarékossági szempont...Hogy a fenntartó felülírja a Szakvéleményt,és übereli a Bizottság határozatát..

Hogy az istenbe van az,hogy rám nézve kötelező a törvény betartása,másra nézve meg nem??

Ja hogy az én fogyatékossággal élő gyermekemet dobálni lehet mint a homokzsákot...Mert az ááááá úgyse jó semmire....Hasztalan polgár.....

Csessze meg a jó világ,most az egyszer ragaszkodom a jogaimhoz..!!!

JA és:Más kérdés az hogy a rugalmatlanul gondolkodó fiamat,be sem tudnám vinni,az ügyeleti intézménybe,mert egy kicsit szemellenzős a gondolkodása..olyan AUTISTÁS hogy a franc egye meg....Az új dolgokat és a változásokat nagyon nehezen fogadja el..Vagyis iszonyatos trenírozás árán,hajlandó esetleg...mondom esetleg...

Szóval ez most olyan igazán non akadálymentesre sikeredett.....

Szumma nem fog menni ügyeletbe,mert hála van egy nővére,aki vállalta hogy vigyáz rá..Ha nem lenne,betegállományba kényszerülnék..Az ügyelet miatt,a fenntartó döntése okán..Mert dolgozom..Igen dolgozom,igaz részmunkaidőben de dolgozom....ugyanis az élet rohadt sok pénzbe kerül négy gyerekkel..

Ja hogy belekényszerítenek változásba a gyerekkel kapcsolatban,és még én tapsoljak a törvénytelenségnek???

Mi jogon????

Legyen mindenkire kötelező a törvény!! Ha azt írja a törvény,hogy nincs szünet akkor ne legyen!! Ha meg azt hogy a kijelölt intézménybe kell járjon,akkor járjon oda kötelezően,a szüneti ügyeletre vonatkoztatva is!

és Punktum....................

Uffff.....csak szóltam.....

Beszéltem már jogásszal,olyannal aki keni vágja a jog ezen részét..és fogyatékossággal élő gyereket nevel,mellette pedagógus is...Azt mondta bátran mehetünk az Ombudsmanhoz.....

Megyünk is.... Ugyanis eljött az a pont,hogy...... ELÉG VOLT!! Ez volt az utolsó csepp abban a bizonyos......

Mert ma a mi gyerekeinkkel történik,holnap meg lehet a tiéddel fog...Jó lesz?? Ugye nem.......

dsc01287_1.JPG

Ez volt mára az Autizmus Live.....

Óvoda...Őszi szünet?????? Ugyan már!!!