Delacato alapozó terápia

Mozgásos-, érzékszervi-, idegrendszeri fejlesztő terápia, amely a gyermekkori mozgásmintákon megy végig. 5 éves kor felett ajánlott. Felmérés alapján egy 8-10 feladatból álló gyakorlatsort dolgoznak ki, a gyakorlatokat naponta kell végezni a megadott ismétlésszámban, vagy időtartamban. Egy feladatsor elvégzése 20-30 percet vesz igénybe. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmények közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás.

levi-ovi3_1.jpg

Kutyaterápia

A kutyaterápia növelheti a gyermek motivációját, javíthatja kommunikációra való hajlandóságát. A sok szociális interakció, a kutya kezdeményező készsége segítheti a gyermek szocializációját. A foglalkozást a gyermekre szabják, a gyermek adottságaihoz, szükségleteihez alkalmazkodva. A gyermek óvodájában/bölcsijében/iskolájában gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus vagy pszichológus vezeti a heti és napirendbe illesztett terápia.

dsc01549.JPG

Floor Time

A Floor Time/DIR terápia kidolgozója Dr. Stanley Greenspan. Ez a játékterápia a gyermek szociális interakcióinak és kommunikációjának fejlesztését célozza. A szülő vagy gondozó követi a gyermek játékát, segíti és fejleszti a kommunikációs és szociális készségeit. A fejlesztő figyelembe veszi a gyermek egyéni sajátosságait, fejlettségi szintjét, és szorosan együttműködik a szülővel, hiszen a terápiát nem csak a fejlesztő végzi, hanem a szülő is, otthoni körülmények között.

Játék- és bábterápia

Fejlesztési területek: szorongásoldás; verbális, non-verbális kommunikáció; együttműködési készség; traumatikus élmények feldolgozása; ventilláció; feszültség csökkentés-konfliktuskezelés

lev10.jpg

Bánffy módszer

Komplex, érzékelést és észlelést fejlesztő terápia, melyet Dr. Bánffy Eszter gyermekpszichológus fejlesztett ki európai és amerikai módszerek mintái alapján. A módszer igen komoly elméleti háttérrel rendelkezik, célja pedig az autizmus által elidegenedetté vált személyek integrációja kisebb, vagy nagyobb közösségbe, vagy akár a társadalomba.
Maga a módszer kilenc fő területre osztható:
1. Ráhangolódás, relaxáció
2. Légzés, hangképzés
3. Progresszív szenzomotoros stimuláció (az egészséges mozgásfejlődés kifejlesztése)
4. Bazális stimuláció (egyensúlyi helyzet megtalálása, önérzékelés és tapintás fejlesztése)
5. Testkontroll fejlesztése
6. Intermodalitás kialakítása (a külvilágból érkező ingerek szelektálása és feldolgozása)
7. Folyamatképzés, beszédképzés és beszédprodukció
8. Figyelem-, koncentráció- és kognitív fejlesztés
9. Önellátási funkciók fejlesztése

Evvel a terápiával fejlődik Levente fiam a Flóra 2007 Közhasznú Alapítványnál..

(www.floraalapitvany.hu )


ABA – Alkalmazott viselkedéselemzés

A módszer alapjait az USA-ban, a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le, tehát igen nagy kutatási múltra tekinthet vissza. A módszer komplex, számos területet érintő kezelés, melynek célja szintén az integráció. Gyermekközpontú terápia, mely a tanuló motivációjára épít, központi eleme pedig az utánzás kifejlesztése.
Az ABA módszer területei:
1. Kommunikáció
2. Szociális készségek
3. Kognitív készségek, írás, olvasás, játék
4. Önellátás
5. Nagymotoros és finom-motoros készségek
6. Az autizmusra jellemző viselkedésproblémák, sztereotip mozgások csökkentése


Son-rise program

Az amerikai Barry Neil Kaufman és felesége által kifejlesztett különleges módszer. A terápia egy szeretetteljes és elfogadó magatartáson alapul, ahol az autizmus nem egyfajta sorscsapás, hanem lehetőség a boldogsághoz. Maximálisan gyermekközpontú és a nap huszonnégy órájában végezhető, bárki által megtanulható módszer. Központi eleme az ún. „igen-szoba”, egy ingerszegény környezet, ahol az autistát nem zavarhatják meg külső ingerek, így a szülő-gyermek, terapeuta-gyermek kapcsolat zavartalanul működhet. A foglalkozást a gyermek irányítja. Bármit is tesz, bármivel is foglalkozik, a szülő követi őt a tevékenységben, sőt érdeklődését, lelkesedését fejezi ki iránta, ezzel erősítve meg a gyereket abban, hogy feltétel nélkül szeretik, hogy nem kell másnak lennie, vagy produkálnia magát ahhoz, hogy elfogadják.

HRG /Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika/

A HRG módszer 1994 óta levédett magyar rehabilitációs eljárás, mely Lakatos Katalin (Phd.) nevéhez köthető. Az eljárást egy igen komoly és összetett vizsgálat előzi meg, melyben az idegrendszeri és szenzoros érettséget (éretlenséget) veszik górcső alá és ennek megfelelően alakítják ki a terápiás programot. A foglalkozás derékig érő, langyos vízben történik, szülői vagy terapeutás segítséggel. A gyakran végzett és intenzív mozgások által hatnak a magasabb szintű idegrendszeri funkciókra, tehát a mozgás, a figyelem, a beszéd, az utánzás és kognitív területekre. A HRG terápiának csupán egy része az autistákkal való foglalkozás, ugyanúgy hatékony a mozgásfejlődésben elmaradott gyerekeknél, figyelemzavarosoknál, agyvérzésen átesetteknél.

Babzsák terápia

A babzsák segít az autizmussal élő gyermekek kommunikációjának és szociális kapcsolatainak fejlesztésében.

babzsak.jpg

Kézműves terápia

Az érintett személyek kézügyességét elősegítő program, mely a későbbiekben a munkavégzés és az önellátás lehetőségét teremti meg számukra. A terápia jelentős viselkedészavar csökkentő szereppel is bír.

levi-ovi2_1.jpg

Persze még létezik egy pár módszer,ez nem minden,de azért remélem ez a csokorba szedés is segített egy kicsit..

Viszont egy dolgot ne feledjünk el,és ezt már az elejétől fogva a diagnózis után muszáj beépíteni az auti lurkót nevelő család életébe..Ez a dolog a vizuális megsegítés..Ugyanis a mi lurkóknak,képekben könnyebb a kommunikáció,és a napi dolgok megértése..

Ez volt mára az Autizmus Live,és remélem egy kicsikét tudtam a posttal segíteni,azoknak,akik még igencsak az elején vannak,friss diagnózissal a kezükben...

Köszönöm,hogy olvastatok!

No és persze a végére..Az én "tuti" Tippem...Csak azért,mert én így fejlesztek..Mind amellett,ahogy az iskolában,óvodában fejlesztődnek a kicsik...Zalán és Levente...

Irány Ki a Természetbe... (IKaT)

http://autizmuslive.blog.hu/2016/04/20/miert_pont_az_erdo

dsc02711.JPG